رفع مشکل نوشتن همزمان فارسی و انگلیسی در ایندیزاین 6:51