تیزر معرفی و آغاز به کار رستوران زنجیره ای چیلی هاووس 3:27