برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 6 1:59