برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 13 1:53