برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 15 2:10