فتوکلیپ بهره برداری از 3 طرح عمرانی در شهرستان لاهیجان 2:14