مرسدس 2019 AMG GT, کوپه ای زیبا برای نسل جوان 4:21