آویزان کردن تومارهای مخالفت با FATF و عصبانیت لاریجانی! 1:29