برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 17 2:09