تنبور صادق عظیمی کاسه معرق بغل دسته استخوان | فروشگاه saaz24.com 3:03