یک کشته و 45 مجروح در صانحه واژگونی اتوبوس در ایالت آرکانزاس 3:19