تعریف مشترکین در نرم افزار رستورانی و فست فود آریا 2:41