حرف های جالب گوهر خیراندیش در اختتامیه فیلم فجر 1:26