کروز کنترل - برلیانس ۲۳۰ - دسته اهرمی نیوفیس ۲۰۷ - ایران کلاچ - کابلی - اصفهان 0:26