دستگاه قوطی پرکن پودری و ادویه جات - دستگاه بسته بندی پودری و ادویه جات و آرد 2:30