کشتی قهرمانی جهان- پیروزی کریمی برابر حریف کشور فنلاند 2:37