با فینالیست های رقابت طراحی نوآورانه ویلچر کمپانی تویوتا آشنا شوید

2:18