دیدار مقام معظم رهبری با فرماندهان بسیج (مدرسه عشق)

4:28