عینی فرد به یاد ذاکر-شهادت حضرت معصومه (س)92 12:06