آموزش تنظیم سوال امنیتی و فایل guid برای ریست رمز دستگاه های ضبط هایک ویژن 2:07