برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ سی ام مهر 93 29:54