رضایتمندی مشتری کیا اپتیما - دوربین 360 درجه/ رادار نقطه کور / دی وی دی 0:26