مسابقه خنداننده شو، اعلام نتایج شب اول نیمه نهایی 18:42