عاشقانه حافظ شیراز از صبا کامکار و گروه ژاو/موزیک ویدیو 6:16