پشت پرده ضرب و شتم مامور نیروی انتظامی در حادثه زلزله

1:57