پیام ویدئویی دکتر محمدجوادظریف خطاب به مردم ایران و افکار عمومی جهان

0:38