دریافت جایزه ی بهترین بازیگر تئاتر توسط بندیکت کامبربچ 6:01