گزارش صدا و سیما از ساخت کباب پز تابشی شیدپخت در اراک 2:03