فیلم/ مصاحبه اختصاصی شهرضانیوز با مردم و مسئولان 9:53