تاثیرات لیزر پرتوان و مگنت تراپی بر دیسک گردن 0:18