الو دکتر-لزوم غربالگری شنوایی در کودکان، علائم کم شنوایی و درمان آن 4:45