بخشی دیگری از مراسم تشییع پیکر استاد سلیم موذن زاده 3:11