شوخی فرزاد فرزین با پیمان عاشقانه / نسخه کامل 2:49