گزارش شماره ۱۲ مهرگیتی از کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده 4:08