کلاچ برقی (اتومید، ایران کلاچ AET) ام وی ام نجفی تبریز 0:34