حرکت ماشین با استفاده از مکس اسکریپت (قسمت اول) 3:47