جشن افتتاحیه مجموعه گردشگری قو با حضور یوسف کرمی و اجرای علی رفیعی

2:00