کنسرت آموزشی آموزشگاه موسیقی آوای باروک | فرهنگسرای ارسباران (سال 1387)

2:01