تولید و بسته بندی ایزوگام شرق دلیجان - شرکت هیرمان 0:34