شرکت آوای جاوید شب یلدای خوبی را برایتان آرزومند است. 0:58