مادر نمونه - نوحه و مداحی سید مجید بنی فاطمه - فاطمیه 4:20