تجدید میثاق رییس و کارکنان صدا و سیما با آرمان های امام راحل 1:00