صعود به قله دماوند با کاپ جام جهانی - گزارش دوم 1:09