تیتراژ برنامه ی طلوع با گویندگی بیژن باقری در شبکه چهار - 1 1:50