خندوانه، 13 شهریور 94، تکمیل جملات توسط میهمانان هفته 2:47