گزارش تصویری اقدامات و فعالیت های شهرداری گلپایگان به مناسبت فرارسیدن سال۹۸ 7:59