تجدید میثاق جمعی از مدیران و کارکنان سازمان اقتصادی کوثر با آرمان های امام راحل 0:57