اکران فیلم سینمایی کاتیوشا با حضور عوامل فیلم در پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان 0:59