آثار منتخب جشنواره ملی شمس و مولانا_ خوشنویسی 2:35