شور ” مرا باز ندیدی ، باشد ” / کربلایی حسین طاهری 5:27